Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

antidisturbios

Segundo a nova publicada polo xornal Público, a Policía Militar estivo instruíndo oficiais e tropa do "Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº8", o mesmo que participou no fallido golpe de estado do 23F de 1981, en exercicios de "control de masas".

Segundo unha fonte entrevistada polo mesmo xornal: "Rumoreábanse e sospeitábanse moitas cousas da finalidade destes exercicios, que eran absolutamente estraños tendo en conta as características do Regimiento Lusitania, que é unha unidade acorazada, é dicir, de blindados. O que opinaba a xente é que todos os días se ve moita tensión na rúa, que hai moitas revoltas... entón pénsase que se a Policía se vise desbordada, entón, e ao amparo da Constitución, as Forzas Armadas son as que teñen que tomar automáticamente o mando

Tags:

Na revista anarquista Abordaxe atopamos esta nova nada tranquilizadora:

Si!!, por enorme que poida parecer o tanto por cento de incremento "Un Mil Oitocento Setenta e Sete por cento", este é o resultado despois de facer unha simple operación aritmética (regra de tres) entre o presuposto do ano pasado 2012 contabilizado en 173 mil 670 € e o deste ano 2013 que acada a cifra de 3 millóns 260 mil €, segundo informacións da axencia EFE.

Ao mesmo tempo soubose que, según manifestou o mesmiño secretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez, nun almorzo-coloquio do Club Siglo XXI, as Unidades de Intervención Policial (UIP) das máis de 6.000 manifestacións e concentracións convocadas no pasado ano en todo o estado, se produciron incidentes en 271 e "tan só" en 39 delas a policía utilizou material antidisturbios, o que representa o 0,64 por cento do total.