palavea


Como cada ano, dende o Espazo Aberto Antimilitar (EAA) propoñemos algún colectivo ou campaña como destino da obxección fiscal: