Vaticano


Nestes días atopamos a nova da elección do nomeamento como presidente do Banco Vaticano a Von Freyberg, presidente tamén dunha naviera que fabrica barcos de guerra. O noso apuntamento como non cristiáns ante esta nova que coincide coa da dimisión do Papa, é que teñan coidado con que escollen como novo xefe do Vaticano ;)