Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

Como facer Obxección Fiscal

:: DECLARACIÓNS EN BRANCO ::

Todas poden participar independentemente da súa situación laboral (en paro, cobrando pensión, estudante,...), a súa situación social ou a súa situación ante Facenda.

Estes obxectores/as deben adquirir os impresos para a Declaración. No sobre introduces unha carta co teu nome e DNI dirixida ao Delegado de Facenda da túa provincia (exemplo carta), expresando a protesta contra o gasto militar. A carta debe entregarse xunto cos impresos sen encher, en branco.

Esta campaña é facil de asumir por calquer persoa sen que teña que afrontar sancións administrativas.

 

:: POSITIVAS OU NEGATIVAS ::

De dúas maneiras:

- Cota porcentual: Consiste en desviar, non evadir, da cota líquida da túa Declaración da Renda o 4.5% (orzamento oficial do Ministerio de Defensa) ou o 11.65%, gasto militar total que inclúe outras partidas.

- Cota fixa: Desvías 84 euros (en protesta polos 84 países empobrecidos pola débeda externa) ou a cantidade que ti decidas, da cota líquida da túa Declaración da Renda. Esta cantidade ingresarase nun proxecto alternativo ao Gasto Militar.

 

:: OUTRA POSIBILIDADE ::

Hai obxectores partidarios/as da legalización e regulación da O.F., como un dereito máis a ser recoñecido polo Estado. Para isto podes enviar a petición polo recoñecimento da Obxección Fiscal aos Gastos Militares (exemplo carta).

Modo de encher a Declaración da Renda:

- Ingresar a cantidade da túa obxección fiscal no proxecto elexido (pide dous recibos, un para ti e outro para incluír na túa declaración).

- Achega tamén unha instancia dirixida ao Delegado/a de Facenda (modelo tipo anexo) alegando os motivos da túa Obxección ós gastos militares. Nela comunícalle o total dos cartos desviados e o proxecto social escollido como alternativo ao Gasto Militar.

- Enche os impresos da declaración e, chegado ás deduccións xerais, risca o enunciado dunha das casas e engade "por obxección fiscal aos gastos militares" e a cantidade elexida. Se utilizas medios informáticos, podes incluíla nalgún dos apartados nos que a deducción da cantidade global se fixa en tanto por cento, ou tamén incluíla directamente a man.

Lembra, que se a declaración che sae a pagar, a devolver ou de cota líquida cero, sempre podes declararte persoa obxectora fiscal, reclamar os cartos que dos teus impostos se dedican ao Gasto Militar, e desvialos ao proxecto alternativo.

Feita a O.F. é moi importante cubrir a enquisa adxunta e enviala aos grupos locais (ver enquisa).

 

:: CONSECUENCIAS DA OF ::

O.F. é un acto de desobediencia civil ao Estado. Facenda non aceita normalmente estas razóns de conciencia polo que, non recoñece a deducción da porcentaxe que efectuamos. Por iso cando se decata do que fixemos na nosa declaración non o dá por válido, ou ben non nos devolven os cartos que desviamos, ou ben reclamánolos.

Cando facenda nos comunique que non acepta a nosa obxección fiscal, a resposta pode ser aceptar (pagar o que nos pide e non reclamar) ou recorrer diante da delegación de facenda primeiro (ver modelo de alegación) e despois se denegan o recurso diante do Tribunal Económico Administrativo Provincial.
De tódos modos por non ser a O.F. un dereito recoñecido legalmente temos tóda as de perder, polo que o máis normal no caso de que reclamémo os cartos é que non nolos devolvan ou que embarguen a nosa conta pola cantidade obxectada.

Pensamos, de todos modos, que esta situación non debe ser un atranco para reclamar o que cremos xusto, o dereito a non contribuír cos nosos cartos á guerra.

Tags: