Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

30 anos do referendo sobre a permanencia de España na OTAN

09 Mar 2016

Colamos un texto traducido ao galego que tomamos de Insumissia:

O 12 de marzo de 1986 realizouse en España un referendo sobre a permanencia de España na OTAN.

España pertence á OTAN desde o 30 de maio de 1982, época na que na que había un gran rexeitamento popular á entrada na OTAN e a maioría dos partidos da oposición de esquerdas mostráronse en contra da entrada á devandita organización, mesmo manifestaran que se chegaban ao goberno deterían o proceso de integración e convocarían un referendo.

Entre as razóns de oposición ao ingreso á OTAN, expúñanse:

a) A OTAN non é garantía da supervivencia da democracia española, tal e como o demostraba a presenza na Organización de réximes totalitarios como Grecia e Turquía.

b) Non garantía o ingreso no Mercado Común.

c) Incremento notable dos gastos militares.

d) Imposibilidade de que España constituíse unha excepción no proceso de nuclearización europea.

e) Inexistencia de conexión entre a entrada na OTAN e a devolución da soberanía sobre Xibraltar.

Tras a chegada ao goberno do PSOE, este cambiou a súa posición sobre a permanencia á OTAN, facéndose partidario da mesma, e convocou un referendo co seguinte contido:

O Goberno considera conveniente, para os intereses nacionais, que España permaneza na Alianza Atlántica, e acorda que dita permanencia establézase nos seguintes termos:

1.º A participación de España na Alianza Atlántica non incluirá a súa incorporación á estrutura militar integrada. 2.º Manterase a prohibición de instalar, almacenar ou introducir armas nucleares en territorio español. 3.º Procederase á redución progresiva da presenza militar dos Estados Unidos en España.

Considera conveniente para España permanecer na Alianza Atlántica nos termos acordados polo Goberno da Nación?

O resultado foi favorable con 52,5% de votos a favor, 39,85 en contra e unha participación do 59,42% do electorado.

A trinta anos da celebración do mesmo pódese constatar o incumprimento dos tres termos aprobados.

Tags: