Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

Actividades da campaña de Obxección Fiscal en Vigo

26 Feb 2009

Tras facer varias charlas durante o mes de maio, en xuño seguiremos difundindo a desobediencia activa aos gastos militares.

Actividades no mes de xuño:

- Sábado 18 ás 18:00 no cruce de Príncipe coa rúa Colón:

CONCENTRACIÓN ANTIMILITARISTA.

Contaremos cunha mesa informativa sobre a O.F. e paneis informativos. Tamén faremos un mural colectivo e máis cousas...

- Venres 24 ás 20:30 no C.S.A. "A Cova dos Ratos", r/ Romil, 3 Baixo:

Pase do Vídeo: "FORZAS DESARMADAS"

O movemento antimilitarista visto polo programa da 2, "Línea 900".

- Xóves 30 ás 12:00 da mañá diante da sede de Facenda:

CONCENTRACIÓN ANTIMILITARISTA

Mesa e paneis informativos, entrega colectiva de declaracións.

"GASTO MILITAR do Estado español para o 2005"

Nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2005 o Gasto Militar supón máis do 11'5% do gasto público, com moitas partidas disimuladas noutros ministerios. A cantidade resultante é superior aos 18 mil millóns de euros, uns 52 millóns de euros diarios, arredor de 450 euros por persoa e ano.

Gasto Militar é 5,4 veces o dedicado para ao Minesterio de Medio Ambiente, 4,2 veces o dedicado o Ministerio de Educación e Ciencia, 40 veces máis que o gastado en Cooperación para o Desenvolvemento, 17 veces o do Ministerio de Cultura...

Os cartos dedicados a investigación militar supoñen case 3 veces máis que os dedicados a investigación científica básica; máis de 5 veces a investigación sanitaria e 22 veces a investigación agraria. Só 5 empresas vinculadas á industria militar levan o dobre do diñero que reciben o conxunto de todas as Universidades e o CSIC para I+D civil.

Un dos problemas angadidos a esta política é que para xustificar o investimento éntrase no mercado mundial da exportación de armamento, favorecendo a guerra nunhas zonas cunha situación xa bastante delicada, e donde non se respeitan os dereitos humanos.

Máis info en: http://galiza.indymedia.org/pt/2005/06/3648.shtml

Tags: