O militarismo español custou 721’83 € por habitante en 2013


Como cada ano a xente de Tortuga Antimilitar ofrecenos o cálculo do Gasto Militar, no ano pasado este foi de 34.019,88 millones de euros, ou 721’83 € por habitante.

Así presentan os datos recompilados: "con vistas á campaña de Obxección Fiscal ao Gasto Militar, ofrecemos o noso cálculo de Gasto Militar e de Gasto Militar+Control Social no estado español. Como sempre, acaba gastando máis do que se presuposta, polo que a cifra que divulgamos non coincide coa dos Presupostos Xerais dese ano e inclúe as correccións necesarias. Ao igual que en anos anteriores apoiámonos nos excelentes cálculos de Utopía Contaxiosa e do Centre JM Delàs, aos que engadimos algunhas cifras e cómputos de elaboración propia."

Gasto Militar

- Ministerio de Defensa: 6.913,6 millones de euros (de los cuales 976,6 corresponden a organismos autónomos y 5.937 al propio ministerio)
- CNI: 203,69 millones de euros
- Guardia Civil: 2.636,18 millones de euros


- Créditos I+D: 218,15 millones de euros
- Operaciones militares en el exterior: 514,13 millones de euros
- Contribución a organismos internacionales militares: 51,32 millones de euros
- Coordinación civil-militar para seguridad aérea: 0,28 millones de euros
- Patrulleros de vigilancia pesquera: 0,04 millones de euros
- ISFAS: 549,18 millones de euros
- Fondos de contingencia: 507,16 millones de euros
- Clases pasivas: 3.987,7 millones de euros

Gasto militar presupuestado: 15.581,43 millones de euros (4,51% de los PGE)

Gasto de Control Social

- Cuerpo Nacional de Policía: 2.974,24 millones de euros
- Otras partidas de Seguridad Ciudadana: 272,55 millones de euros
- Clases pasivas (policía y funcionarios penitenciarios): 1.713,7 millones de euros
- Gastos penitenciarios: 1.129,74 millones de euros
- Gasto penitenciario de Catalunya: 372,02 millones de euros
- Gasto policial de Catalunya: 904,95 millones de euros
- Gasto policial de Euskadi: 576,55 millones de euros
- Gasto policial de Navarra: 51,51 millones de euros
- Gasto policial de Canarias: 28,22 millones de euros

Gasto militar+control social presupuestado: 23.604,91 millones de euros (6,83% de los PGE)

Factores de corrección, créditos extrapresupuestarios y deuda militar

- Factor corrector entre lo presupuestado y lo gastado: 2.030,02 millones de euros
- Deuda de gasto militar y control social: 6.892,11 millones de euros
- Estimación de créditos extrapresupuestarios: 1.492,84 millones de euros

Estimación de gasto militar+control social: 34.019,88 millones de euros. Equivaldría al 9’84% de los PGE. (721,83 euros por persona en el estado español)

---

Fonte: http://www.grupotortuga.com/Estimacion-del-Gasto-Militar-y-de