Programas Especiais de Armamento para tratar de agochar o aumento do gasto militar


Moitas veces temos falado da opacidade do goberno en todo o referido a gasto militar. Nesta ocasión o Tribunal de Contas "estima que los 30.000 millones de deuda de Defensa ocultan sobrecostes, deficiencias de gestión y extraños movimientos a favor de las empresas de armas". Barbaridades ás que non nos acostumaremos nunca.

Neste artigo publicado por ctxt atopamos explicacións sobre as manobras do Ministerio de Defensa que veñen ser descubertas > http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12475/Defensa-gasto-armamento-opacid...