Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

Programas Especiais de Armamento para tratar de agochar o aumento do gasto militar

07 Maio 2017

Moitas veces temos falado da opacidade do goberno en todo o referido a gasto militar. Nesta ocasión o Tribunal de Contas "estima que los 30.000 millones de deuda de Defensa ocultan sobrecostes, deficiencias de gestión y extraños movimientos a favor de las empresas de armas". Barbaridades ás que non nos acostumaremos nunca.

Neste artigo publicado por ctxt atopamos explicacións sobre as manobras do Ministerio de Defensa que veñen ser descubertas > http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12475/Defensa-gasto-armamento-opacidad-sobrecostes.htm#.WQmzA79k4Jw.twitter


Tags: