Vídeo: Obxección Fiscal aos Gastos Militares


Achegamos este vídeo que explica con moita claridade as razóns de porqué facer Obxección Fiscal aos Gastos Militares: