Xira galega de Anarquistas Contra o Muro


A semana do 16 ao 20 de Novembro, a organización israelí Anarquistas contra o Muro estará de xira por terras galegas, de man dos sindicatos da CNT de distintas localidades.

Leiser Peles, que fai parte deste colectivo de acción directa contra a violéncia israelí e de solidariedade co povo palestiniano, departirá sobre o xenocídio diário nesa parte do globo, sobre o vergoñento muro de separación nos territórios de Gaza e Cisxordania, e apresentará a resposta que desde o anarquismo se dá contra o poder isrealí, desde a radicalidade da negación de calquera fronteira e diferéncia e desde a fraternidade entre os povos, que está a sofrer por parte do Estado unha sanguinária represión diária, con centos de detidos e encausados, feridos e mortos.

As datas da xira son as seguintes:

Luns 16 de Novembro - A Coruña, local da CNT (Rua Washington, 36, baixo), às 19:30.

Martes 17 de Novembro - Ferrol, Espazo Libertário (Avenida do Esteiro, 10, baixo), às 20:00.

Mércores 18 de Novembro - Compostela, Galeria Sargadelos (Rua Nova, 16), às 19:30.

Xoves 19 de Novembro - Pontevedra, Centro Social A Revira (Arcebispo Malvar, 33), às 20:30.

Venres 20 de Novembro - Vigo, Café UF (Rua Pracer, 19) às 20:00.