Destinos propostos para a campaña de Obxección Fiscal 2022


Dende o Espazo Aberto Antimilitar propoñemos dentro da campaña pola Obxección Fiscal aos Gastos Militares 2022 un destino ao cal podedes enviar os cartos que desviedes nas vosas declaracións:

- Campaña #ILPRegularización: a través das Iniciativas Lexislativas Populares (ILP) a cidadanía pode propoñer leis ao Congreso de Diputados de xeito vinculante (hai obriga de debatir e aprobar unha ley). Para isto deben presentarse cando menos 500.000 sinaturas. A #ILPRegularizacion buscar lograr unha regularización administrativa do estatus migratorio para as persoas migrantes e refuxiadas, alcanzando así un permiso de residencia e de traballo a persoas que están nunha situación administrativa irregular.

+info: https://regularizacionya.com

Ademais destas dúas propostas podedes destinar os cartos ao Espazo Aberto Antimilitar. Os ingresos os podedes facer neste nº de conta > ES49 1491 0001 2630 0008 8601 e non esquezades sinalar o proxecto ao que queredes destinar estes cartos.

etiquetas: