obxección fiscal


Dámoslle pulo á campaña de Obxección Fiscal ao Gasto Militar de Alternativa Antimilitarista - MOC que volve outro ano máis a facer unha chamada contra a tolemia do gasto militar.

Xuntamos o texto que envían: "para que podáis hacer vuestra Objeción Fiscal, además de remitiros al tutorial que también un año más ponemos a vuestra disposición, os ofrecemos los dípticos en pdf que podéis descargar y compartir hasta el
infinito y más allá".

O mércores 1 abril Facenda abre a campaña da renda. Polo tanto dese esa data xa podemos acceder ao borrador da declaración da renda 2019 e no caso de estares dacordo confirmalo. As xentes do Espazo Aberto Antimilitar animamos a que outro ano máis fagades Obxección Fiscal aos Gastos Militares nas vosas declaracións, por iso pedimos que non confirmedes o borrador, xa que de facelo perderedes a opción de facer este acto de desobediencia civil en contra do militarismo.

Se estades interesadas en participar na campaña pola Obxección Fiscal aos gastos militares e tedes dúbidas non reparedes en contactar a través do email: espazoantimilitar@riseup.net

Xuntamos o informe cos datos da campaña de Obxección Fiscal ao Gasto Militar (OFGM) do ano 2019 (relativo ao exercicio fiscal 2018), podedes consultalo neste enlace: https://pazuela.files.wordpress.com/2020/03/informe-objecic3b3n-fiscal-2...

Segundo recolle o informe cos datos recollidos en 2019 326 persoas realizaron OF no estado español. Desviando un total de 25.814 euros a 93 proxectos que axudan a construír unha sociedade máis xusta, solidaria e en paz. No documento podemos ler que o "valor medio de las objeciones realizadas es de 79 euros, oscilando entre un euro, en el caso de las objeciones fiscales por un valor más bajo, y los 728 euros de la de valor más elevado. La cantidad objetada y desviada a otros proyectos con mayor frecuencia es 84 euros (en el 50% de las objeciones de las que hay datos). El segundo importe más frecuente a la hora de hacer OFGM ha sido 1 euro (algo más del 11% de las personas objetoras)".

As compas de Alternativa Antimilitarista están a mandar este email:

Te enviamos este correo, debido a que otros años has realizado objeción fiscal al gasto militar, y queremos recordarte que si este año también la has realizado, hagas la encuesta en el siguiente enlace: https://www.objecionfiscal.info/encuesta-2019

Perdemos a conta do número de anos que as xentes do Espazo Aberto Antimilitar levamos coa campaña pola Obxección Fiscal ao Gasto Militar. Neste 2019 volvemos a recuncar co noso rexeitamento ás guerras e á industria militar.

Os motivos seguen a sobrar, ao botar unha ollada as cifras de gasto militar no Estado Español entran arrepíos:

- 31.830,82 millóns de euros de orzamento

- 3,63 millóns de euros gastados por hora

- 727,89 euros por persoa e ano

Fronte a isto alentamos a todas a facer nas vosas declaracións da renda Obxección Fiscal. Con este obxecto elaboramos un folleto -o cal repartiremos nas manifestacións do 1 de maio en Vigo- que podedes partillar e no que atopades información práctica para realizar a OFGM > http://nonaogastomilitar.org/sites/d7.nonaogastomilitar.org/files/ofgm20...

Este 2019 cúmprense dous aniversarios destacados para as persoas que rexeitamos o militarismo. O primeiro deles, os 30 anos da insubmisión, lémbranos o poderosa que pode ser a desobediencia civil non violenta como arma para transformar o sistema. Afrontando penas de cadea e sancións de todo tipo, centos de persoas negáronse a facer o Servizo Militar Obrigatorio, até que a solidariedade e o apoio da maior parte da sociedade forzou a súa abolición.

Nun ano no que de novo se aumentou nun 32% o Gasto MiIitar respecto ao 2016 e preténdese incrementar o gasto en Defensa, entre o 50% ou 80% nos próximos 6 anos para achegarse á meta do 2% do PIB en 2024, establecida no cumio de Gales da OTAN e esixida por EEUU.

Desde o Espazo Aberto Antimilitar consideramos que é máis importante ca nunca seguir promovendo a Desobediencia Civil contra a militarización da sociedade a través da Obxección Fiscal aos Gastos Militares. Esta estratexia basease na non disposición a colaborar co estado nos gastos de preparación de guerras e mantemento da estrutura militar, desobedecendo activamente no momento de realizar a declaración da renda (IRPF).

Consiste tecnicamente en aproveitar a declaración do IRPF para desviar unha parte da totalidade dos nosos impostos a un proxecto que traballe na defensa dun progreso social solidario.

"Nin a guerra é paz. Nin a liberdade é escravitude. Nin a ignorancia é forza"

Con estas tres frases queremos amosar, outro ano máis, o noso rexeitamento ás guerras e á industria militar. Malia as dificultades crecentes, seguimos a recuncar na campaña pola Obxección Fiscal aos Gastos Militares coincidindo co lanzamento do perído para presentar as declaracións da renda 2017.

Páxinas