Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.

materiais

Aquí tedes o panfleto para iste ano, podedes sacar copias e repartilo como vai... pero si preferides adaptalo ao voso gusto ou peculiar realidade, nós encantadísimas.

panfleto 2009, un A4 a duas caras, en pdf, "casi" listo para imprimir.

Os datos dos gastos estan en folla de cáculo de OpenOffice, as gráficas en svg.

Tags:

Aquí vos deixamos os materiais sacados para esta campaña:
Panfleto pequeno, dous por cada copia, tamaño A4, abaixo co nome "PanfletoPeque2008.pdf".
Panfleto grande explicativo, un por copia, tamaño A3, abaixo co nome "Panfleto2008.pdf".
Se queredes adaptalos para facer modificacións, so tedes que pedilo.

Modelos de Documentos

30 Mar 2007

Aquí tedes distintos modelos que vos poden orientar para facer a carta para o delegado de facenda, a enquisa como obxetores fiscais, un modelo de alegación ante facenda no caso de que non vos acepte a obxección e tamén unha carta á presidencia por si queredes pedir a legalización e regularización da Obxección Fiscal.

 

:: INSTANCIA FACENDA ::

Ao Excmo./a. Sr/a. Delegado/a de Facenda

Dona/Don ................................, con DNI ...................., nada/o ................. en ...............  e domiciliada na rúa (enderezo, número, C.P) na cidade de ............

EXPOÑO:

Que co pago dos impostos contribúo a financiar os gastos militares do Estado.