materiais

Aquí tedes o panfleto para iste ano, podedes sacar copias e repartilo como vai... pero si preferides adaptalo ao voso gusto ou peculiar realidade, nós encantadísimas.

panfleto 2009, un A4 a duas caras, en pdf, "casi" listo para imprimir.

Os datos dos gastos estan en folla de cáculo de OpenOffice, as gráficas en svg.

Tags:

Aquí vos deixamos os materiais sacados para esta campaña:
Panfleto pequeno, dous por cada copia, tamaño A4, abaixo co nome "PanfletoPeque2008.pdf".
Panfleto grande explicativo, un por copia, tamaño A3, abaixo co nome "Panfleto2008.pdf".
Se queredes adaptalos para facer modificacións, so tedes que pedilo.

Modelos de Documentos

30 Mar 2007

Aquí tedes distintos modelos que vos poden orientar para facer a carta para o delegado de facenda, a enquisa como obxetores fiscais, un modelo de alegación ante facenda no caso de que non vos acepte a obxección e tamén unha carta á presidencia por si queredes pedir a legalización e regularización da Obxección Fiscal.

 

:: INSTANCIA FACENDA ::

Ao Excmo./a. Sr/a. Delegado/a de Facenda

Dona/Don ................................, con DNI ...................., nada/o ................. en ...............  e domiciliada na rúa (enderezo, número, C.P) na cidade de ............

EXPOÑO:

Que co pago dos impostos contribúo a financiar os gastos militares do Estado.